Zakres obsługi informatycznej

Poniższe elementy stanowią podstawowe części składowe standardowej umowy współpracy, kwestię nie zawarte w poniższych polach uzgadniane są indywidualnie.

Opieka informatyczna

Usuwanie problemów, usterek, awarii informatycznych zgodnie z ustalonymi terminami realizacji SLA

Monitoring sieciowy

Analiza sieci 24/24. Weryfikacja łącza pod kątem przepustowości sieci operatora ISP oraz sieci wewnętrznej LAN pod kątem zagrożeń i wysycenia.

Administracja sieciowa

Administracja siecią kablową oraz bezprzewodową. Konfiguracja oraz zarządzanie aktywnymi urządzeniami sieciowymi – Switche, Routery, Access Pointy.

Dostęp zdalny

Natychmiastowa pomoc na życzenie klienta.

Backup

Automatyczny proces tworzenia kopii zapasowych wybranych jednostek/ serwerów do „chmury” lub jednostki lokalnej.

Bezpieczeństwo IT

Zapewnienie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń, usług, konfiguracji, produktów i polityk bezpieczeństwa.

Aktywny monitoring

Pro-aktywny monitoring komputerów, tabletów, telefonów. Analiza geo-lokalizacyjna

Doradztwo informatyczne

Wsparcie przy procesie zakupowym oraz planowania sprzętu oraz usług informatycznych.

Administracja poczty e-mail

Wykorzystanie platform Microsoft Office365, Google for Work (Google Apps) lub hosting poczty innych dostawców.

Portal Helpdesk

Dostęp do panelu informacyjnego dot. każdego realizowanego problemu.

Infrastruktura Serwerowa

Konfiguracja serwerów – usług kluczowych i produkcyjnych.

Szkolenia

Szkolenia i konferencje z zakresu usług oraz programów wykorzystywanych w firmie.

Obsługa kas fiskalnych

Serwis, obsługa, sprzedaż

Ochrona przed wyciekami informacji

Zabezpieczenie plików przed niepowołanym dostępem, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Informowanie kadry zarządzającej o naruszeniu polityki bezpieczeństwa lub zagrożeniu wycieku kluczowych dla firmy danych. Rozwiązanie oparte o product Safetica, dostosowane pod regulacje RODO.

Szyfrowanie danych

Skuteczne i intuicyjne szyfrowanie wszystkich danych w organizacji bez względu na jej wielkość oparta o DESlock+. Rozwiązanie przygotowane pod regulacje RODO

Sieci bezprzewodowe

Wdrożenia i administracja bezpiecznych i stabilnych sieci WI-FI.